Miroslav Mařenec

O mě / About

MIROSLAV MAŘENEC
(MgA., Ing.)

MOTTO

Je pravděpodobné, že žížala reaguje pouze na instinktivní signály. Svět se pro ni dělí na signály „lez směrem k...“ a „prchej“.

VÝSTAVY

2019

Nebuď ovce, galerie Lapidárium

2018

SciFi krajina mé hlavy, galerie Lapidárium

OldNews, galerie Arcimboldo, skupinová výstava

Reality Show, galerie Arcimboldo, skupinová výstava

2016

Další rok, zámek Kvasiny, skupinová výstava

2015

Neskutečný realizmus, Galerie Dolmen

O5 v Liteře, Galerie Litera

2014

Jednou se tam sejdem všichni, Galerie Litera

2013

Dílčí rekapitulace, Městská knihovna Praha, Artotéka Opatov

Výstava diplomantů AVU, Národní galerie, Veletržní palác

2012

Intermediální ateliér AVU, Brno, areál fy Alstom

Studenti a absolventi AVU, ateliér klasické malby

Muzeum středního pootaví Strakonice

2011

Figurama 11., Státní technická knihovna Praha

Obrázkáři, Galerie AVU, s A. Jiříčkovou

Intermezzo, galerie Diamant S.V.U. Mánes, s J.Petrovem, B.Novákovou, D.Doktorem, P.Vichrovou a V.Jamrichovou

6. Žižkovský výtvarný salón, galerie Atrium, Praha 3

Defenestrace, Novoměstská radnice Praha, studenti a absolventi ateliéru prof. Berana

VÝTVARNÉ VZDĚLÁNÍ

2007 – 2013

Akademie výtvarných umění

ateliér Malba IV. prof. Zdeňka Berana

2011 – 2012

ateliér Intermediální tvorby prof. Milana Knížáka